Zlecenie odzyskania wierzytelności

3 lata ago admin Możliwość komentowania Zlecenie odzyskania wierzytelności została wyłączona

W celu zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa każdy komornik zobowiązany jest do skompletowania od wierzyciela odpowiednich dokumentów potwierdzających zaistnienie zadłużenia, które można w zgodzie z prawem odzyskać wraz z należnymi odsetkami i kosztami postępowania określonymi polskimi przepisami prawa.

Jak krok, po kroku wygląda wszczęcie procesu odzyskiwania należności?

Na początku wierzyciel powinien zgłosić się do kancelarii komorniczej z odpowiednim wnioskiem (do pobrania tutaj –  komornik-warszawa.info.pl/wnioski-do-pobrania.html) oraz tytułem wykonawczym.

W stosownym dokumencie należy podać wszelkie informacje na temat dłużnika:

  1. Imię i nazwisko,

  2. Pesel,

  3. Data urodzenia,

  4. Adres zamieszkania i zameldowania,

  5. Telefon kontaktowy,

  6. Źródło utrzymania,

  7. Wysokość dochodów.

Jeżeli wierzyciel nie posiada informacji majątkowych to zgodnie z zapisem art 797 (1) kpc, może zlecić ich ustalenie komornikowi, wpisując we wniosku stosowną klauzulę uprawniającą do przeprowadzenia wskazanych czynności.