Za podrobienie podpisu grożą kary

3 lata ago admin Możliwość komentowania Za podrobienie podpisu grożą kary została wyłączona

Podrobienie podpisu na dokumencie biznesowym może skutkować bardzo dotkliwymi konsekwencjami, zarówno prawnymi, jak i finansowymi.

Kiedy grafolog taki jak ten: www.bieglygrafolog.pl potwierdzi, że podpis został podrobiony, a skutki tego działania okażą się krzywdzące dla osoby, której podpis sfałszowano, fałszerzowi grozić może:

  • kara pozbawienia wolności (od trzech miesięcy do pięciu lat)

  • grzywna (od 10 do 540 stawek dziennych, których wysokość ustalana jest indywidualnie).