Z jakimi problemami mogą mierzyć się menadżerowie zatrudnieni w organizacjach

3 lata ago admin Możliwość komentowania Z jakimi problemami mogą mierzyć się menadżerowie zatrudnieni w organizacjach została wyłączona

Do głównych zadań menadżera zatrudnionego w organizacji takiej jak na przykład przedsiębiorstwo należą:

  1. kontrola całego procesu zarządzania, w którego skład wchodzi między innymi planowanie oraz podejmowanie konkretnych decyzji,

  2. organizacja pracy podległych mu pracowników,

  3. motywowanie oraz kontrolowanie pracowników w celu upewnienia się, czy zlecone im zobowiązania zostały zrealizowane w sposób prawidłowy.

Widać więc, że stanowisko menadżera wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Nie dziwi więc fakt, że podczas jego piastowania pojawić się mogą różnorodne problemy, z którymi menadżer powinien powinien umieć się zmierzyć. Do najważniejszych z nich należą:

  1. pogodzenie potrzeby osiągania wyników firmy z satysfakcją oraz komfortem zespołu pracowników, który ten wynik ma realizować,

  2. połączenie elastyczności oraz samodzielności w działaniu z powtarzalnymi, bezpiecznymi i efektywnymi procedurami,

  3. zmotywowanie pracowników do uczestniczenia w rozwoju firmy z jednoczesną realizacją konkretnych wizji oraz celów przedsiębiorstwa jako całości,

  4. uświadamianie pracowników o potrzebach klientów wraz z próbą budowania silnej świadomości zespołu.

Wiele z powyższych założeń ma w sobie pewną sprzeczność, dlatego tak ważne staje się wypracowanie w menadżerach dużej elastyczności oraz otwartość w osiąganiu wszystkich celów firmy. Pomóc w tym mogą specjalistyczne kursy, prowadzone przez doświadczonych doradców. Ich bogatą ofertę znaleźć można pod tym linkiem –  www.wszechnica.uj.pl/pl/menedzer.