Wszystko na temat Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

3 lata ago admin Możliwość komentowania Wszystko na temat Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów została wyłączona

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów służy do bieżącej ewidencji operacji. Możemy się z spotkać z takim rozwiązaniem przede wszystkim w uproszczonej księgowości, ale także w księgowości pełnej.

Zasady dotyczące prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Wszystkie operacje gospodarcze wpisywane są do księgi chronologicznie i należy je klasyfikować według poszczególnych pozycji.

Obowiązek prowadzenia takiej księgi mają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność pozarolniczą.

Obowiązek prowadzenia ksiąg nie dotyczy tych wszystkich, którzy zdecydowali się na prowadzenie – ksiąg rachunkowych,

– opłacających podatek dochodowy w formie zryczałtowanej,

– wykonujących wyłącznie usługi przewozu osób,

– wykonujących wolny zawód adwokata.

Elektroniczna Księga Przychodu i Rozchodu

Obecnie bez trudu przedsiębiorcy mogą zdecydować się na prowadzenie KPiR w formie elektronicznej. Wiąże się to z szeregiem korzyści przede wszystkim dotyczących znacznej redukcji kosztów.

Zalecenia dotyczące prowadzenia KPiR w postaci elektronicznej

Prowadząc Księgę Przychodów i Rozchodów w postaci elektronicznej należy przede wszystkim posiadać pisemną instrukcję obsługi programu.

1) Należy także zapewnić bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów wszystkich danych, oczywiście w porządku chronologicznym.

2) Zapisywane dane na magnetycznych nośnikach powinny być chronione przed zatarciem, zniekształceniem, a także przed naruszeniem zasad ich przetwarzania. Pamiętajmy, że wszystkie cyfrowe informacje powinniśmy chronić stosując specjalne oprogramowanie szyfrujące, lub inne formy zabezpieczeń.

3) Jeżeli mamy problemy dotyczące księgi przychodów i rozchodów można skonsultować się z biurem rachunkowym ze strony – bmbk.pl/o-firmie.

4) Uzyskamy tam odpowiednią pomoc. Biuro może doradzić, zająć się samodzielnym prowadzeniem naszej księgowości, a także może wesprzeć nas w działaniach dotyczących rozwiązania problemów podatkowych.