Spółka partnerska

3 lata ago admin Możliwość komentowania Spółka partnerska została wyłączona

Do najważniejszych cech jakie posiada spółka partnerska zaliczymy przede wszystkim fakt, że jest ona zakładana przez partnerów w celu wykonywania wolnego zawodu. Partnerami w spółce mogą być osoby fizyczne, uprawnione do wykonywana wolnych zawodów. To ważny wymóg związany ze spółką partnerską.

Czym są tak zwane wolne zawody?

Wolne zawody to przede wszystkim: adwokaci, aptekarze, architekci, inżynierowie budownictwa, brokerzy ubezpieczeniowi, a także doradcy podatkowi, maklerzy papierów wartościowych, księgowi, lekarze, pielęgniarki, rzeczoznawcy, czy też tłumacze.

Ważne reguły dotyczące prowadzenia spółki partnerskiej

I. W razie wątpliwości dotyczących prowadzenia spółki partnerskiej można skonsultować się z kancelarią prawniczą którą znajdziemy pod adresem –  bukowskipartners.pl/pl_,o_kancelarii.php.

II. Wspólnicy spółki partnerskiej odpowiadają za własne czyny w spółce, nie są natomiast odpowiedzialni za postępowanie innych wspólników.

III. Spółka partnerska opodatkowana jest zarówno w osiemnastu procentach jak i w trzydziestu dwóch. Można zdecydować się także na opodatkowanie liniowe w wysokości dziewiętnastu procent, przy czym podatek liniowy mogą wybrać jedynie osoby fizyczne prowadzące działalność pozarolniczą. Nie mogą z niej skorzystać osoby osiągające przychody z działalności osobistej.

Korzyści związane z założeniem spółki partnerskiej

– Spółka partnerska, to dobre rozwiązanie dla osób pracujących w wolnym zawodzie. Dzięki takiej formie działalności można współpracować z osobami o podobnym profilu zainteresowań.

– Spółka nie wymaga posiadania minimalnego kapitału, każdy ze wspólników odpowiedzialny jest tylko i wyłącznie za swoje czyny, nie zaś za działania współpracownika.

– Znacznie prostsze jest opodatkowanie spółki partnerskiej, niż innych spółek.

– Taki podmiot posiada znacznie większą skalę działalności niż na przykład spółki cywilne. Spółka partnerska pozwala na łączenie wielu pomysłów i kapitałów. Nazwa spółki partnerskiej, to firma, która podlega silnej ochronie.