Polityka bezpieczeństwa w firmie

3 lata ago admin Możliwość komentowania Polityka bezpieczeństwa w firmie została wyłączona

Polityka bezpieczeństwa w firmie jest to dokument określający zasady ochrony informacji istotnych dla firmy. Dokument ten może przybierać różne formy i przejawiać się w różnych formach, możemy mówić o:

  • Ogólnej polityce bezpieczeństwa – odnoszącej się do wszystkich aspektów działalności firmy

  • Polityce bezpieczeństwa zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych,

  • Polityce bezpieczeństwa odnoszącej się do zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych w systemach informatycznych.