Notariusz i droga jaką musi przejść, aby pełnić funkcję osoby poszanowanie publicznego

3 lata ago admin Możliwość komentowania Notariusz i droga jaką musi przejść, aby pełnić funkcję osoby poszanowanie publicznego została wyłączona

Notariusz jest osobą wykonującą czynności notarialne. Aby zyskać odpowiednie uprawienia specjalista musi uzyskać odpowiednie wykształcenie i szkolenia.

Wymagania stawiane notariuszom

– Osoby, które chcą się starać o funkcje notariusza muszą ukończyć odpowiednie studia prawnicze. – Ze względu na brak specjalizacji podczas studiów konieczne jest również zdanie aplikacji notarialnej, a następnie egzaminu zawodowego.

– Kolejnym wymogiem dotyczącym notariusza jest posiadanie polskiego obywatelstwa, a także pełna możliwość korzystania z praw cywilnych i obywatelskich.

– Notariusz musi być osobą o nieposzlakowanej opinii.

Dokumenty niezbędne do przystąpienia do egzaminu na aplikacje?

(A) Przyszły notariusz musi złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu.

(B) Niezbędny jest także kwestionariusz osobowy, życiorys, dyplom ukończenia studiów wyższych prawniczych, a także informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

(C) Dodatkowa dokumentacja to dowód uiszczenia opłaty za egzamin wstępny, a także trzy zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Ofertę kancelarii, w której znajdziemy doskonałych notariuszy zobaczyć możemy pod adresem –  www.kulakowscy.com/czynnosci-notarialne.

(D) Warto zaznaczyć również, że egzamin na notariusza jest płaty i składa się z ponad stu pytań związanych z prawem cywilnym, karnym, konstytucyjnym, prawem Unii europejskiej, a także prawem gospodarczym i rodzinnym.