Jakie formy może przyjąć rozliczanie przedsiębiorstwa na zasadzie uproszczonej księgowości?

3 lata ago admin Możliwość komentowania Jakie formy może przyjąć rozliczanie przedsiębiorstwa na zasadzie uproszczonej księgowości? została wyłączona

Osoby fizyczne, spółki cywilne oraz jawne osób fizycznych, jak również spółki partnerskie – wszystkie te rodzaje podmiotów gospodarczych mogą zdecydować się na prowadzenie księgowości uproszczonej, jeśli ich przychody netto za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły równowartości 1 miliona 200 tysięcy euro,

Uproszczona księgowość może przyjmować różnorodne formy. Należą do nich: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkowa księga przychodów i rozchodów.

  • Karta podatkowa – przy tej formie poboru należności podatkowej nie ma ustalonej podstawy wymiaru podatku. Uwzględnia się za to rodzaj działalności oraz inne kryteria. Stawki karty ogłasza minister finansów.

  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, kiedy przedsiębiorcy płacą podatek od swojego przychodu.

  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów, gdy rejestrowane są wartości przychodu ze sprzedaży, zakupu czy wydatków. Pomocne w prowadzeniu tego typu księgowości może okazać się używanie specjalistycznych aplikacji (zobacz: www.lefthand.pl/pl/subsites/lefthand_mk).