Jakie formy może przyjąć rozliczanie przedsiębiorstwa na zasadzie uproszczonej księgowości?

12 miesięcy ago admin Możliwość komentowania Jakie formy może przyjąć rozliczanie przedsiębiorstwa na zasadzie uproszczonej księgowości? została wyłączona

Osoby fizyczne, spółki cywilne oraz jawne osób fizycznych, jak również spółki partnerskie – wszystkie te rodzaje podmiotów gospodarczych mogą zdecydować się na prowadzenie księgowości uproszczonej, jeśli ich przychody netto za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły równowartości 1 miliona 200 tysięcy euro,

Uproszczona księgowość może przyjmować różnorodne formy. Należą do nich: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkowa księga przychodów i rozchodów.

  • Karta podatkowa – przy tej formie poboru należności podatkowej nie ma ustalonej podstawy wymiaru podatku. Uwzględnia się za to rodzaj działalności oraz inne kryteria. Stawki karty ogłasza minister finansów.

  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, kiedy przedsiębiorcy płacą podatek od swojego przychodu.

  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów, gdy rejestrowane są wartości przychodu ze sprzedaży, zakupu czy wydatków. Pomocne w prowadzeniu tego typu księgowości może okazać się używanie specjalistycznych aplikacji (zobacz: www.lefthand.pl/pl/subsites/lefthand_mk).