Jakie dokumenty są chronione prawnie?

3 lata ago admin Możliwość komentowania Jakie dokumenty są chronione prawnie? została wyłączona

To jakie dokumenty firmy podlegają ochronie prawnej określa Ustawia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdzie stwierdzono, że ochronie prawnej w ramach tajemnicy przedsiębiorstwa podlegają dokumenty spełniające trzy następujące warunki:

Dokumentacja zawiera tajemnice techniczną – czyli wiedzę na temat procesów wytwórczych i usługowych prowadzących do określonego rezultatu,

Dokumentacja zawiera tajemnice technologiczne – dotyczące stosowanych maszyn i procesów,

Dokumentacja zawiera tajemnice przedsiębiorstwa – podlegają jej dokumenty zawierające dane technologiczne, lub projekty zmian, które jeszcze nie zostały wprowadzone w życie.