Ekspertyza grafologiczna jako dowód w sądzie

3 lata ago admin Możliwość komentowania Ekspertyza grafologiczna jako dowód w sądzie została wyłączona

Ekspertyza grafologiczna jest powszechnie uznanym dowodem sądowym. Może być wykorzystywana w sprawach karnych, dotyczących prawa gospodarczego, rodzinnego, czy pracy. Jeśli potrzebujesz skorzystać z usług grafologa wejdź na stronę www.bieglygrafolog.pl/kontakt-2 .

Cechy różnicujące pismo

Do najważniejszych cech różnicujących pismo zaliczymy:

– Kształt liter, czyli ich wielkość, kat nachylenia, także tempo pisania, nacisk narzędzia, oraz rodzaj narzędzia.

– Inne cechy pisma, czyli na przykład wielkość odstępów, czy też stosowane skróty.

 

Metody pracy grafologa na rzecz sądów i policji

Grafolog współpracujący z policją, czy też z sądami przede wszystkim analizuje pismo, pod kątem cech różnicujących. Kolejną sprawą jest badanie zastosowanego tuszu, czy też atramentu. Na podstawie takich drobnych elementów można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, czy dokumenty jest autentyczny. Czasami jeżeli analiza tuszu nie wystarcza sprawdza się także papier, jego fakturę, pochodzenia, a także porównuje się rodzaj papieru z oryginalnymi dokumentami. Do badania grafologicznego przeprowadzonego na zlecenie sądu niezbędne jest zapisanie kartki papieru przez potencjalnego podejrzanego zarówno ręką lewą jak i prawą. Takie ekspertyzy są przede wszystkim przydatny jeżeli szukamy autora anonimowych listów, szantaży, czy pogróżek. Często policja stosuje badanie grafologiczne do sprawdzenia, czy denat zostawił list pożegnalny, czy jest on tylko fałszerstwem. W sprawach rodzinnych na podstawie poświadczenia grafologia może ustalić autentyczność testamentu, a także innych dokumentów związanych z prawem spadkowym.

Dominik: „W pracy policji powszechnie korzystamy z pomocy grafologa. Każdy są uznaje ekspertyzę i opinie specjalisty. Czasami grafolodzy potrzebni są w sprawach rodzinnych, gdzie należy wskazać, czy testament jest prawdziwy, a także czy intercyza nie została sporządzona pod przymusem. Inne sytuacje, gdy niezbędny jest grafolog dotyczą prawa pracy. Osoby składające podpis na umowach, czy zaświadczeniach mogą nie dokonywać tego dobrowolnie. Jeszcze gorzej jeżeli ktoś wybiera się złożenia własnego podpisu pod różnymi zapisami. W takiej sytuacji grafolog może sprawę rozstrzygnąć, porównując dany podpis ze wzorem. Ekspertyzy pomoce są w przypadku anonimów. Łatwiej psychologowi w takiej sytuacji sporządzić odpowiedni profil podejrzanego. Grafolog może na podstawie pisma określić jakie emocje towarzyszyły autorowi”.

 

 

Zmiany w piśmie

Grafologia bierze pod uwagę tak zwaną fluktuację, czyli zmiany w piśmie pod wpływem warunków wewnętrznych, czyli wieku osoby piszące, a także zewnętrznych na które wpływ ma przede wszystkim rodzaj zastosowanego materiału do pisania. Czasami świadomie przekształcamy układ liter i naśladujemy pismo innej osoby. W kryminalistyce to właśnie w dużej mierze zmiany pozwalają przeprowadzić badanie tekstu. Wyróżnia się:

a) Pismo niedojrzałe, czyli osoby do dwudziestego piątego roku życia.

b) Pismo dojrzałem między dwudziestym piątym rokiem życia, a sześćdziesiątką.

c) Pismo starcze, czyli dotyczące osób mających powyżej sześćdziesięciu lat.