Egzamin notarialny

3 lata ago admin Możliwość komentowania Egzamin notarialny została wyłączona

Akty notarialne powinny zostać spisane w języku polskim. Na żądanie można dokonać dodatkowych czynności w języku obcym, wykorzystując przede wszystkim własną znajomość języka obcego. Oczywiście w takim przypadku może się okazać niezbędna pomoc tłumacza przysięgłego. Ofertę usług notarialnych znajdziemy na stronie –  www.kulakowscy.com/informacje.

Jak uzyskać uprawienia notariusza?

Do uzyskania uprawień notariusza niezbędne jest zdanie egzaminy na aplikację notarialną. Egzamin składa się między innymi z części pisemnej. Analizowana jest wiedza przyszłego notariusza, dotycząca zakresy:

– prawa rodzinnego,

– opiekuńczego, ale też cywilnego,

– prawa pracy, gospodarczego, przepisów Unii Europejskiej,

– prawa konstytucyjnego.

Aplikacji nie muszą odbywać osoby z doktoratem nauk prawnych, osoby na stanowisku radcy prawnego, osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki i radcowski. Oczywiście każdy notariusz musi mieć nieposzlakowaną opinię i tytuł magistra studiów wyższych.