Edukacja pracowników w zakresie bezpieczeństwa

3 lata ago admin Możliwość komentowania Edukacja pracowników w zakresie bezpieczeństwa została wyłączona

Niekiedy zdarza się, że wycieki poufnych informacji są efektem niewiedzy ze strony pracowników, aby uniknąć takich sytuacji należy zadbać o odpowiednią edukację pracowników w zakresie bezpieczeństwa.

W zależność od zajmowanego stanowiska, oraz dostępu jaki ma dany pracownik do poufnych danych powinien brać on udział w szkoleniach z zakresu:

  • ochrony danych osobowych

  • rozumienia pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa

  • potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa