Czym jest system paszportyzacji?

1 rok ago admin Możliwość komentowania Czym jest system paszportyzacji? została wyłączona

W celu dokładnego zewidencjonowania składników sieci telekomunikacyjnej stosuje się rozwiązania takie jak paszportyzacja sieci. Narzędzia do jej przeprowadzenia są oferowane przez wielu renomowanych sprzedawców, np. http://comfortel.pl/index.php/oferta/sort-profit .

W dużym uproszczeniu paszportyzacja jest to system informatyczny, przy pomocy którego możemy gromadzić dane, dokonywać aktualizacji, a następnie udostępniać je. Tak więc jej celem jest inwentaryzacja zasobów majątku sieciowego, poprzez zidentyfikowanie każdego elementu sieci, zarówno fizycznego, jak i logicznego, a w dalszej kolejności nadanie mu tak zwanego paszportu (paszportyzacja), który jest w stanie określić położenie geograficzne danego elementu oraz jego podstawowe parametry.

Innymi słowy, paszportyzacja sieci jest to zebranie danych w celu ich prezentacji w bazach danych. Potężne narzędzia umożliwiają przechowywanie, analizę i przetwarzanie informacji na temat infrastruktury telekomunikacyjnej i jej poszczególnych elementów.

Dzięki ciągłemu procesowi, jakim jest paszportyzacja sieci, można w czasie rzeczywistym i w sposób aktywny, zarządzać i eksploatować istniejące zasoby telekomunikacyjne. Jest ona niezbędna przy planowaniu inwestycji i efektywnym dysponowaniu sieciami najnowszej generacji, co w dalszej perspektywie prowadzi do ich optymalizacji.