Poufne dokumenty w firmie

Konsekwencje ujawnienie poufnych dokumentów

3 lata ago admin Możliwość komentowania Konsekwencje ujawnienie poufnych dokumentów została wyłączona
Poufne dokumenty firmy są elementem określanej prawnie tajemnicy przedsiębiorstwa, podlegają one ochronie prawnej, a konsekwencje ich ujawnienia również mogą być prawne, mówi o nich kodeks karny w art. 266, za ujawnienie tajemnicy firmy grożą: grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności do 2 lat. Konsekwencje ujawnienia takich dokumentów mogą mieć również formę zwolnienia z pracy czy nagany. Read More

Wyciek dokumentów poufnych

3 lata ago admin Możliwość komentowania Wyciek dokumentów poufnych została wyłączona
Wyciek ważnych i poufnych dokumentów firmowych może być spowodowany wieloma czynnikami, w zależności od czynników różne bywają także konsekwencję. Wycieki dokumentów zdarzają się z następujących powodów: wskutek szpiegostwa przemysłowego wskutek zamierzonych działań pracownika, który chce zaszkodzić firmie wskutek zamierzonych działań, gdy pracownik chce ujawnić nieuczciwość firmy wskutek niewystarczających zabezpieczeń wskutek zaniedbań pracownik, strażników, ale i Read More

Jakie dokumenty są chronione prawnie?

3 lata ago admin Możliwość komentowania Jakie dokumenty są chronione prawnie? została wyłączona
To jakie dokumenty firmy podlegają ochronie prawnej określa Ustawia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdzie stwierdzono, że ochronie prawnej w ramach tajemnicy przedsiębiorstwa podlegają dokumenty spełniające trzy następujące warunki: Dokumentacja zawiera tajemnice techniczną – czyli wiedzę na temat procesów wytwórczych i usługowych prowadzących do określonego rezultatu, Dokumentacja zawiera tajemnice technologiczne Read More

Ochrona dokumentów firmowych

3 lata ago admin Możliwość komentowania Ochrona dokumentów firmowych została wyłączona
Dokumenty w firmie to niezwykle istotny element funkcjonowania całego przedsiębiorstwa, dlatego też istnieje wiele form ich zabezpieczenia, wśród nich należy wymienić między innymi: ochronę plików przed dostępem nieuprawnionych użytkowników, którą oferuje wiele systemów CRM, ERP i DMS – zapewniających obieg dokumentów w firmie, ochrona systemów operacyjnych przed włamaniami hakerskimi i wyciekiem dokumentów, sejfy, w których Read More