Ochrona danych firmy

Ważne działania jakie pozwala zapewnić ewidencja ludności

4 miesiące ago admin Możliwość komentowania Ważne działania jakie pozwala zapewnić ewidencja ludności została wyłączona
Szeroki zakres działań… jaki oferuje nam ewidencja ludności sprawia, że urzędy wymagają w tym zakresie całego szeregu pism, dokumentów, formularzy i wielu innych druków, które oferowane przez liczne drukarnie pozwalają funkcjonować i prawidłowo wykonywać pracę urzędów i urzędników. Dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwości jakie zapewnia ewidencja, możliwe jest dokładne spisywanie ludności, a wraz z nim różnego Read More

Edukacja pracowników w zakresie bezpieczeństwa

3 lata ago admin Możliwość komentowania Edukacja pracowników w zakresie bezpieczeństwa została wyłączona
Niekiedy zdarza się, że wycieki poufnych informacji są efektem niewiedzy ze strony pracowników, aby uniknąć takich sytuacji należy zadbać o odpowiednią edukację pracowników w zakresie bezpieczeństwa. W zależność od zajmowanego stanowiska, oraz dostępu jaki ma dany pracownik do poufnych danych powinien brać on udział w szkoleniach z zakresu: ochrony danych osobowych rozumienia pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa Read More

Dokumentowanie bezpieczeństwa

3 lata ago admin Możliwość komentowania Dokumentowanie bezpieczeństwa została wyłączona
Każda firma, która dba o bezpieczeństwo swoich danych, obok odpowiednich systemów zabezpieczających oraz permanentnego ich monitorowania powinna również prowadzić dokumentacje bezpieczeństwa, która obejmowałaby dokumenty związane z obecnie wykorzystywanymi systemami zabezpieczeń, ewentualne przypadki naruszeń bezpieczeństwa systemów zabezpieczających, wykaz dostępów do danych udzielonych konkretnym pracownikom, ich zakres oraz czas na jaki ten dostęp został przyznany. Read More

Monitoring bezpieczeństwa

3 lata ago admin Możliwość komentowania Monitoring bezpieczeństwa została wyłączona
Aby mieć pewność, że wrażliwe informacje i tajemnice przedsiębiorstwa są prawidłowo chronione zarząd powinien regularnie lub przynajmniej raz na jakiś czas prowadzić monitoring bezpieczeństwa, w ramach takiego monitoringu powinna dokonywać się: analiza systemów zabezpieczeń analiza zabezpieczeń systemów informatycznych analiza godzi pracy na stanowiskach komputerowych analiza autoryzacji dostępów w różnych obszarach firmy analiza ruchu w sieci Read More

Odpowiedzialność pracowników za dane poufne

3 lata ago admin Możliwość komentowania Odpowiedzialność pracowników za dane poufne została wyłączona
To firma decyduje o tym, który pracownik i w jakiej mierze otrzymuje dostęp do danych poufnych. Bywają stanowiska gdzie nie da się uniknąć powierzenia danych pracownikowi, wówczas firmy często podpisują ze swoimi pracownikami umowy o poufności, które zawierają zestawienie zobowiązań oraz potencjalnych kar, dla nieprzestrzegających ich pracowników. Co do zasady każdy pracownik, któremu powierzono dane Read More

Działania w celu zachowania poufności

3 lata ago admin Możliwość komentowania Działania w celu zachowania poufności została wyłączona
Aby chronić poufność swoich danych firmy podejmują szereg działań, które mają zabezpieczyć je przed niepożądanymi akcjami ze strony pracowników oraz zewnętrznych działań, wśród nich należy wymienić: zasadę wielowarstwowych zabezpieczeń, czyli stosowanie równocześnie różnych form ochrony zasadę ograniczonego dostępu – dostęp do poufnych danych z domysłu jest zablokowany dla szeregowego pracownika, mają go jedynie osoby upoważnione Read More