Poufne dokumenty w firmie

Konsekwencje ujawnienie poufnych dokumentów

admin 3 lata ago Możliwość komentowania Konsekwencje ujawnienie poufnych dokumentów została wyłączona
Poufne dokumenty firmy są elementem określanej prawnie tajemnicy przedsiębiorstwa, podlegają one ochronie prawnej, a konsekwencje ich ujawnienia również mogą... Read More

Wyciek dokumentów poufnych

admin 3 lata ago Możliwość komentowania Wyciek dokumentów poufnych została wyłączona
Wyciek ważnych i poufnych dokumentów firmowych może być spowodowany wieloma czynnikami, w zależności od czynników różne bywają także konsekwencję.... Read More

Jakie dokumenty są chronione prawnie?

admin 3 lata ago Możliwość komentowania Jakie dokumenty są chronione prawnie? została wyłączona
To jakie dokumenty firmy podlegają ochronie prawnej określa Ustawia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,... Read More

Ochrona dokumentów firmowych

admin 3 lata ago Możliwość komentowania Ochrona dokumentów firmowych została wyłączona
Dokumenty w firmie to niezwykle istotny element funkcjonowania całego przedsiębiorstwa, dlatego też istnieje wiele form ich zabezpieczenia, wśród nich... Read More

Poufne dane firmy

Oznaczanie poufnych danych

admin 3 lata ago
Aby mieć pewność, że dane są odpowiednio chronione, należy już na wstępie podzielić je na kilka kategorii, które jasno określają jakie dane są najbardziej wrażliwe i wymagać powinny szczególnych uprawnień, a które mogą być dostępne dla większości pracowników. Taka... Read More

Dane firmowe a dane prywatne

admin 3 lata ago
Ze względu na ochronę systemów i danych wrażliwych firmy, należy jasno oddzielić dane prywatne pracowników od danych firmowych. Powinno...

Tajemnice biznesu

Skuteczne zarządzanie firmą

admin 3 lata ago
 Amerykański naukowiec Peter Drucker sformułował 7 zasad dotyczących skutecznego zarządzania firmą, są to: Zarządzanie to w istocie zarządzanie ludźmi Zarządzanie jest mocno osadzone w danej kulturze Wartości, zasady działania i cele powinny być jasne i przejrzyste Zarządzanie ma sprzyjać... Read More

Jak zdobyć odpowiednich klientów?

admin 3 lata ago
Pozyskiwanie klientów to jedne z głównych obszarów działalności każdej firmy, istnieje wiele metod i narzędzi marketingowych wykorzystywanych w tym...

Ochrona danych firmy

Ważne działania jakie pozwala zapewnić ewidencja ludności

admin 4 miesiące ago
Szeroki zakres działań… jaki oferuje nam ewidencja ludności sprawia, że urzędy wymagają w tym zakresie całego szeregu pism, dokumentów,... Read More

Edukacja pracowników w zakresie bezpieczeństwa

admin 3 lata ago
Niekiedy zdarza się, że wycieki poufnych informacji są efektem niewiedzy ze strony pracowników, aby uniknąć takich sytuacji należy zadbać... Read More

Dokumentowanie bezpieczeństwa

admin 3 lata ago
Każda firma, która dba o bezpieczeństwo swoich danych, obok odpowiednich systemów zabezpieczających oraz permanentnego ich monitorowania powinna również prowadzić... Read More

Monitoring bezpieczeństwa

admin 3 lata ago
Aby mieć pewność, że wrażliwe informacje i tajemnice przedsiębiorstwa są prawidłowo chronione zarząd powinien regularnie lub przynajmniej raz na... Read More